Spenningskvalitet

Fusa Kraftlag skal i hovedsak levere 230V, pluss / minus 10% til sine kundar.

NVE, Norges Vassdrags og Energidirektorat har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Desse forskriftene vart gjort gjeldande frå den 01.01.2005 og gjer meir utdjupande bestemmelsar om kva kvalitet det skal vera på den straumen som Fusa Kraftlag Nett skal levera til sine kundar.

Er du i tvil om at kvaliteten på din straum er i henhold til desse forskriftene,  kan du ta kontakt med Fusa Kraftlag Nett som vil sørga for at spenningskavliteten blir måla.