ELHUB - Kraftmarknadens nye datahub

Elhub – Kraftmarknadens nye datahub - endringar i bransjen

Elhub går i drift 18. februar 2019. Elhub har som mål å sørge for effektiv utveksling av måleverdiar og kundeinformasjon, og gjere kvardagen din som straumkunde enklare.

Kraftleverandørane skal i hovudsak overta kundedialogen og etter 18.02.18 er det kraftleverandøren din du skal kontakte for spørsmål knytta til kraft- og nettavtalen din, fakturaspørsmål og endring av kundeinformasjon. Netteigar skal kun kontaktast ved nytilknyting,/endring av straumanlegg, ved straumbrot etc. Les meir om Elhub her.

Svanhild Dale Eikeland