For installatører

Melding om installasjonsarbeid

Elektroentreprenøren skal senda skjema til oss i god tid før han startar eit installasjonsarbeid som medfører arbeid med stikkledning, eller som medfører endring av kortslutnings- eller overbelastningsvern.

Skjemaet vert returnert frå oss innan 14 dagar med påføring av nettinformasjon som: stikkledningens art, kortslutningsytelse, jordslutningsstraum, nett-type og spenning.

Elektroentreprenøren sender så skjema tilbake når anlegget skal knytast til. Skjemaet må vera oss i hende seinast 3 dagar før tilkopling. Det må og opplysast om tilkomst til bygget.

All melding om installasjonsarbeid skal no meldast elektronisk.

Installatørar som ikkje har fått brukarnamn og passord må ta kontakt med Tove Hjartnes Fosså på e-post eller på telefon 56 58 00 24.