Bestilling av nettleige

Ny kunde / flyttemelding / adresseendring

Flyttar du inn eller ut? Hugs at du er ansvarleg for straumbruket så lenge kundeforholdet står i ditt navn. Ved tinging og oppseiing som gjeld same anlegg, er det lurt at den som flyttar ut les av målaren i lag med den som flyttar inn. Skal du flytta frå Fusa Kraftlag sitt område, takkar vi for at du har vore kunde hos oss!

PS! Etter 18.02.19: Skal du flytte inn eller ut er det kraftleverandøren din du skal kontakte. Ta kontakt med kraftleverandøren og oppgje målepunktid for målepunktet. Er du usikker på kva målepunktid målepunktet har, kan du få desse opplysningane hos nettselskapet. (Fusa Kraftlag SA Nett)

Namn: *
Namn:
Skal anlegget stengast? *
Har ny eigar/leigetakar kraftavtale med Fusa Kraftlag frå før? *
Har ny eigar/leigetakar ein annan kraftleverandør?