Last ned tidsdifferensiert nettariff for 2018

Nettleiga for dei fleste kundane våre blir uendra for 2018.


For større næringskundar blir nettleiga redusert med 5%.
(Elavgift til staten er auka med prisvekst.)