Kontakt oss:

Feilmelding i straumnettet, døgnbemanna telefon: 56 58 00 35

Fusa kraftlag Nettavdelinga: 56 58 00 40

E-post:post@nett.fusa-kraftlag.no